Malý pohľad do priestorov spoločnosti

Pozície obsadzuje personálno-poradenská spoločnosť:

Synerta Personnel s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava

www.SynertaPersonnel.com