Picture of Lubo Homola

Lubo Homola

V tíme Synerta Personnel pomáham majiteľom a manažérom firiem nájsť a identifikovať skutočne správnych kandidátov. S tímom PRIVATE UNITY investujem do menších a stredných firiem. Taktiež niektorým firmám pomáham urobiť transformačné zmeny a uspieť. Iným umožňujem realizovať synergické akvizície, alebo naopak majiteľov pripravujem na odchod z firmy a jej úspešný predaj. Táto kombinácia perspektív ľudí a biznisu ma neskutočne baví. Je rovnaká ako život, stále sa meniaca, niekedy brutálne neúprosná. Ale za to vždy oceňujúca, keď zo stavu nula tvoríte niečo zmysluplné.

ŠTÚDIA: Čo motivuje kandidátov v oblasti obchodu a marketingu?

Facebook
LinkedIn
Email
Twitter

Pozrite si hlavné motivácie kandidátov v obchode a marketingu na základe veľkého prieskumu z roku 2015 v Belgicku, ktorý bol prevedený spoločnosťou Why5Research. Čo motivuje obchodníkov a marketérov? Aké segmenty objavila 4-kroková štatistická analýza? Ktoré z nich sedia najviac na Vašu spoločnosť?

Ciele prieskumu

Cieľom bolo nájsť systém pri náboroch, ktorý pomôže urobiť recruitment a HR efektívnejšie. Vytvoriť nástroj a model, ktorý odhalí relevantné profily ľudí v obchode a marketingu. Zhodnotiť jednotlivé divízie a zistiť kde sa v rámci modelu títo ľudia nachádzajú a ako to zapadá do firemnej stratégie. A taktiež využiť tento model pri prijímaní nových kandidátov. Celý výstup tejto štúdie si môžete STIAHNUŤ TU.

Prístup

 • Workshop: sedenia s expertmi z oblasti pre získanie hlbších poznatkov.
 • Workshop: definovanie kompetencií a potrieb špecifických pre ľudí v obchode a marketingu.
 • Kvantitatívna fáza: identifikovať a zmapovať kľúčové klastre.
 • Vytvoriť a implementovať nástroj pre recruitment kandidátov.

Metodika

 • Databáza 7000 kandidátov z oblasti obchodu a marketingu.
 • 15 min. online dotazník
 • 549 kompletných dotazníkov

Štruktúra vzorky

Niektoré základné parametre vzorky kandidátov, pre viac informácií o cieľovej skupine si STIAHNITE celú štúdiu tu.

Struktura vzorky kandidatov 01_Synerta Personnel_Recruitment-Headhunting-Diagnostics

Struktura vzorky kandidatov 02_Synerta Personnel_Recruitment-Headhunting-Diagnostics

Kvantitatívna fáza: analytický prístup

Analytici spoločnosti Why 5 Research použili 4-krokový postup štatistických analýz.

Kvantitativna faza_celkovy pristup_Synerta Personnel_Recruitment-Headhunting-Diagnostics

Kľúčové kompetencie v oblasti obchod/marketing

Medzi hlavné kľúčové kompetencie ľudí v oblasti obchod/marketing sú:

 • ukázať iniciatívu (74%)
 • byť dynamický (73%)
 • ukázať nadšenie (73%)
 • byť presvedčivý (72%)

Kľúčové schopnosti na úspech v oblasti obchod/marketing

Komunikačné schopnosti:

 • dobrá písomná a verbálna komunikácia (63%)
 • dobré prezentačné schopnosti (59%).

Sociálne zručnosti:

 • mať skutočné „people skills“ (62%)
 • vedieť vytvoriť dobrého tímového ducha (61%)
 • mať schopnosť vedieť spolupracovať s kolegami (61%)
 • chápať ľudské motivácie (59%).

Ideálny zamestnávateľ v oblasti obchod/marketing

Funkčné benefity:

 • poskytuje výzvy a rôznorodosť v práci (88%)
 • necháva ľudí zobrať zodpovednosť do vlastných rúk (87%)
 • necháva ľudí aby si dokázali, že na to majú (74%)
 • zároveň im na to poskytuje dôveru (73%).

Emocionálne benefity:

 • zaobchádza so mnou férovo (71%)
 • umožňuje mi rozširovať moje zručnosti a kompetencie (67%)
 • necháva ma prebrať iniciatívu (66%)

Ľudia by najviac chceli zamestnávateľa, ktorého osoba by pomáhala naplniť ich potenciál:

 • cez poskytovanie právomocí (72%)
 • motivovanie (68%)

ale tiež osoba, ktorá:

 • s nimi zaobchádza férovo (63%)
 • získa si ich dôveru (61%)
 • a je čestná (63%).

Podrobnejšie prehľady si môžete stiahnuť s plnou verziou výstupov tejto štúdie motivácií.

Prečo sa ľudia angažujú vo vzťahu s ich prácou? Čo podľa tohto referenčného rámca môže HR ľudom poskytnúť na základe ich motivácie?

Segment JOIN US:
„Sme v tom spolu“
Rola HR: uľahčiť upevňovanie vzťahov

Segment COMFORT US:
„Ak nie ste s nami, ste proti nám“
Rola HR: aby som sa cítil bezpečne

Segment LOOK AT ME:
„Som výnimočný a potrebujem aby ste to uznali“
Rola HR: aby som sa cítil výnimočným

Segment I AM!
„Dobijem svet“
Rola HR: podporiť môj rozmach

Preco sa zamestnanci angazuju vo vztahu z ich pracou_Synerta Personnel_Recruitment-Headhunting-Diagnostics

Motivačná schéma pre kariéru v oblasti obchod/marketing

Základný psychologický model mapuje ľudské motivácie na dvoch hlavných osiach: spoločenskej (vyniknúť z davu vs. zapadnúť do skupiny) a individuálnej (sebavedomie vs. strach). Na základe vyššie popísaného 4-krokového postupu štatistických analýz, výskumníci z WHY5Research vytvorili základný referenčný rámec motivácií.

Referencny ramec_celkovy pristup_Synerta Personnel_Recruitment-Headhunting-Diagnostics

7 motivácií v rámci kariéry v oblasti obchod/marketing

Vo výstupoch štúdie autori identifikovali 7 segmentov ľudí, na základe ich motivácií ohľadne ich kariéry v oblasti obchodu a marketingu:

7 motivacii_celkovy pristup_Synerta Personnel_Recruitment-Headhunting-Diagnostics

1 Hľadači slobody [Freedom Seekers]

 • Snažia sa nájsť dobrú rovnováhu medzi prácou a súkromným životom.
 • Firma, ktorá im pomáha nájsť v živote viac zábavy a ktorá je empatická a chápe ich súkromnú a rodinnú situáciu.

2 Harmonizátori [Harmonizers]

 • Chcú byť súčasťou veľkej rodiny a hľadajú vytváranie vzťahov medzi ľuďmi.
 • Priateľské a kolegiálne spoločnosti.

3 Spoločensky zodpovední [Socially responsible]

 • Ľudia, ktorí chcú prispieť do spoločnosti pomáhaním druhým.
 • Hľadajú etické, čestné a zodpovedné firmy.

4 Hľadači stability [Stability seekers]

 • Hľadajú stability a aby o nich bolo postarané.
 • Hľadajú starostlivú, nesebeckú a stabilnú firmu.

5 Nekonvenční kreatívci [Creative non-conformists]

 • Chcú sa cítiť unikátni a inovatívni.
 • Firma, ktorá podporuje ich kreatívne myslenie a pomáha im cítiť sa unikátni a výnimoční.

6 Dosahovači úspechov [Success achievers]

 • Ľudia, ktorí chcú vyniknúť a získať si rešpekt od ostaných.
 • Vyhľadávajú prestížne a renomované firmy.

7 Hľadači výziev [Challengers]

 • Ľudia, ktorí chcú získať nové poznatky a pohľady.
 • Hľadajú firmu, ktorá ponúka dostatok výziev a pomáha im získať nové poznatky.

Záverečné zamyslenie

Určite by bolo zaujímavé, pozrieť sa na jednotlivé segmenty obchodníkov cez filter ich reálnej výkonnosti a úspešnosti v obchode.

Pracovný trh v Belgicku v porovnaní so Slovenskom alebo Českom má určite svoje odlišnosti. Je každopádne zaujímavé si prejsť kompletné výstupy tejto štúdie a zamyslieť sa v rámci svojich ľudí, firmy, HR, recruitingu a firemnej stratégie.

Ako vnímajú Vaši zamestnanci Vašu spoločnosť? Akú vnútrofiremnú kultúru máte nastavenú? Pre ktorý z týchto 7 motivačných segmentov by ste boli zaujímavý zamestnávateľ? Alebo ste v stave, že máte ľudí, ktorých motivácie nie sú v súlade s tým, čo by ste chceli? Možno máte prostredie a motiváčné stimuly nastavené na jeden segment a dúfate, že sa Vám podarí osloviť iný.

Ľudia v pozíciách obchodníkov sú v očiach Vašich zákazníkov odrazom Vašej firmy. A teda naplnenie alebo nenaplnenie stavu „správni ľudia na správnych miestach“ tu má ešte vypuklejšie dôsledky. Ak už nič iné, tak podrobnejšie výsledky tejto štúdie môžu napomôcť k myšlienkam ako stavať obsah náborových kampaní a inzerátov pre kandidátov tak, aby ste mali väčšiu šancu prilákať aj tých správne motivovaných.

 

Poďakovanie:
V mene personálno-poradenskej spoločnosti Synerta Personnel by sme chceli týmto poďakovať našim dlhoročným priateľom z WHY5Research za povolenie publikovať túto štúdiu.

O spoločnosti WHY5Research:
WHY5Research je agentúra zaoberajúca sa prieskumom trhu so špecializovanou diagnostikou odhaľujúcou skryté motivácie čo ľudia preferujú ohľadne značiek, produktov, služieb a inštitúcií, pýtajúc sa: prečo, kto, čo, kde a kedy. WHY5Resrach sa zaoberá aj neurodiagnostikou, teda prepojením biológie a psychológie, pre presnejšie pochopenie ľudského vnímania napríklad reklám alebo produktov.

Zakladateľom a CEO spoločnosti WHY5Reserach je Jan Callebaut, ktorý spolu s Hendrikom Hendrickxom pred 30 rokmi zaviedli modernú diagnostiku v prieskume trhu, ktorá je dnes adoptovaná väčšinou expertov v tejto oblasti. WHY5Research má hlavné sídlo v belgických Antverpách a tiež vlastnú kanceláriu v Dubaji.

O spoločnosti Synerta Personnel:
Personálno-poradenská spoločnosť Synerta Personnel sa zaoberá recruitmentom, headhuntingom a výberom správnych kandidátov za pomoci silnej diagnostiky ľudských predispozícií a overeného know-how so skúsenosťami dnes už z viac ako 10 krajín vo svete.

Najnovšie články