Picture of Synerta Content Team

Synerta Content Team

Vzdialenosť bydliska kandidáta od sídla spoločnosti sa znásobuje: Aké výzvy a príležitosti to prináša?

Facebook
LinkedIn
Email
Twitter

V uplynulom období sme zaznamenali nový trend a to sťahovanie sa ľudí z veľkomesta do menších miest a obcí. Čo stojí za ich rastúcou popularitou a aký to bude mať vplyv na pracovný trh?

Na úvod sa pozrieme za veľkú mláku, pretože práve tam sú vidiecke nehnuteľnosti v hľadáčiku kupujúcich stále častejšie. Podľa Wall Street Journal vedie kombinácia čoraz viac prístupnej práce z domu a stúpajúcich nákladov vo veľkomestách Američanov k tomu, že sa pri kúpe domu sťahujú podstatne ďalej. Podľa prieskumu Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR) sa kupujúci, ktorí si nehnuteľnosť kupovali v uplynulom roku od svojho pôvodného domova vzdialili až o 50 míľ, čo predstavuje približne 80,5 kilometrov. Je to vôbec najvyššia zaznamenaná vzdialenosť od roku 2005, pričom za posledných päť rokov sa medián držal na konštantných 15 míľach, teda približne 24 kilometrov. [1]

Ako uvádza viceprezidentka výskumu NAR Jessica Lautz „Vzdialenosť bydliska kandidátov od práce sa zvýšila pravdepodobne ako odozva na spresnenie požiadaviek na zamestnancov zo strany zamestnávateľov. Pracovníci, ktorí sa uistili, že môžu pracovať na diaľku využili poskytnutú slobodu a nízke úrokové sadzby v roku 2021 a rozhodli sa urobiť takýto veľký krok.” [1]

Svoju rolu zohrávajú nepochybne aj podmienky financovania nehnuteľností. Ešte počas pandémie využili ľudia rekordne nízke sadzby hypoték a hľadali viac priestoru na prácu z domu. Karta sa však obrátila, ceny nehnuteľností raketovo vzrástli a sadzba hypoték výrazne stúpla. Výsledkom je teda vyhľadávanie lacnejších nehnuteľností, ktoré sú dostupné prevažne v menších mestách a dedinách. [1]

Nové trendy v oblasti práce na diaľku alebo ako budeme pracovať, bývať a žiť? 

Zaujímavý pohľad na vec prináša aj rozsiahla štúdia organizácií Future Place Leadership a The Remote Lab, ktorá sa venuje práci na diaľku a novým vzorcom sťahovania sa v postcovidovom svete. Pandémia koronavírusu priniesla nepoznanú zmenu v spôsoboch života a práce, čo sa výrazne podpísalo na tom, ako jednotlivci i spoločnosti hľadia na budúcnosť. Len za pár mesiacov sme boli nútení urobiť priam kvantové skoky v prijímaní nových technológií, ktoré okrem iného, uľahčujú aj prácu z domu. Niekoľko významných technologických spoločností oznámilo trvalý prechod na prácu na diaľku, ďalší zamestnávatelia ich postupne nasledujú a možnosti ponúknuť svojim zamestnancom home office ostali aj po pandémii otvorení. [2]

V roku 2020 stratil Londýn 700 000 obyvateľov. Štúdia uvádza, že počas pandémie pracovalo 1,6 milióna (26%) Londýnčanov na diaľku mimo centra mesta a mnohí v tom chcú pokračovať. Tretina britských obyvateľov tvrdí, že pokračujúca flexibilná pracovná situácia by ich motivovala presťahovať sa na vidiek natrvalo. [2]

Situáciu v Spojených štátoch, ktorú spomíname vyššie potvrdzuje aj táto štúdia. Ako meradlo zmien v modeloch vnútornej migrácie v USA medzi rokmi 2019 a 2020, teda pred pandémiou a počas nej boli využité americké sťahovacie spoločnosti. Výsledkom je, že  zatiaľ čo veľkomestá ako Washington DC a New York patria k tým s čistou stratou obyvateľstva, naopak vidieckejšie oblasti ako Vermont alebo Severná Dakota zaznamenali nárast populácie. Polovica respondentov tvrdí, že by sa po pandémii nevrátili do práce, ktorá by neponúkala možnosť pracovať z domu. [2] 

Pre podobné prípady však nemusíme chodiť až tak ďaleko. V posledných dvoch dekádach teda od roku 2000 počet ľudí žijúcich na slovenskom vidieku výrazne stúpol. Zatiaľ čo v roku 2000 žilo v slovenských mestách 3,05 milióna obyvateľov a na vidieku 2,33 milióna, v roku 2020 žilo v slovenských mestách 2,9 milióna ľudí a na vidieku 2,55 milióna. Presnejšie, počet obyvateľov slovenských miest sa za posledných dvadsať rokov znížil o 150-tisíc a naopak vidiek sa obyvateľstvom rozrástol o viac ako 200-tisíc. [3]

Príbuzný vzorec správania ako v zahraničí už začíname sledovať aj u nás. Kandidáti sa sťahujú z hlavného mesta, s čím prichádzajú požiadavky spojené s možnosťou home office či flexibilný pracovný čas mimo rannej zápchy. 

Aké príležitosti a výzvy prináša vzrastajúca vzdialenosť bydliska kandidátov?

Svoj pohľad na vec približuje Managing Director Synerta Personnel Ľubo Homola: „Keď sa reálne prejdete napríklad po firme v inžinieringu, ktorá ma interných projektantov, obvykle aby mali kľud sú v samostatnej kancelárii. Mimo projektových manažérov alebo nákupu a obchodného oddelenia, kde je dosť silný komunikačný šum. Netvrdíme, že sociálna fyzická väzba, aj keď len 15 minút denne nie je potrebná. Predstavte si ale, že má kandidát na výber splátku hypotéky na 30 rokov vo výške 600€ namiesto 1.000€, alebo získa odchodom z mesta inú kvalitu života. Vtedy dáva veľký zmysel byť otvorený zmenám a umožniť takýmto kandidátom byť plnohodnotnými členmi tímu aj na diaľku. Či to už bude formou denných progres video mítingov a fyzický kontakt vyhradiť na 1-2 dni v týždni, prípadne ad-hoc podľa projektov a náročnosti na interakciu medzi oddeleniami a kolegami. A radšej urobiť tieto fyzické interakcie kvalitnejšie a zmysluplnejšie.”

Najčastejšie dôvody, ktoré vedú ľudí opustiť väčšie mestá sú menšie životné náklady, návrat k rodine, zmeny pracovných podmienok, napríklad práca na diaľku a zlepšenie kvality života v podobe oddychu od ruchu veľkomesta.

Podľa štúdie Práca na diaľku a nové vzorce sťahovania sa v postcovidovom svete, by sa mali spoločnosti, ktoré si chcú udržať a prilákať talentovaných zamestnancov, prispôsobiť stálej migrácii zamestnancov z miest a rešpektovať fakt, že pre niektorých zamestnancov môže byť firma, ktorá neponúka možnosť home office neatraktívna. [2]

Za zmienku stojí aj odporúčanie ako prácu na diaľku v súčasnosti čo najviac zefektívniť. Spoločnosti by mali vyvinúť a implementovať stratégiu na starostlivosť o blaho zamestnancov prostredníctvom sociálnych kontextov, ako sú centrá spolupráce pre pracovníkov na diaľku či iné aktivity na produktívnu prácu z domu. [2]

„To, že ľudia sedia v jednej budove, alebo že sú si otočení chrbtom väčšinu pracovnej doby nie je významný prvok pri tvorení a upevňovaní firemnej kultúry. Ide o kvalitne a produktívne strávený čas.“ opisuje Lubo Homola. „Preto firmy, ktoré nevedeli tvoriť a kontrolovať svoju firemnú kultúru pred covidom, to bez zmeny nevedia ani teraz a ak majú niektorých ľudí na diaľku alebo čiastočný home-office, tak majú ešte väčší problém. Ale práve naopak, firmy, ktoré vedia svoje nástroje riadenia firemnej kultúry pretransformovať do prostredia práce na diaľku, získavajú úžasnú príležitosť získavať kvalitných kandidátov takmer kdekoľvek.“ dodáva konzultant zo Synerta Personnel.

Na záver ostáva už len dodať, že trend práce z domu a s ním spojené sťahovanie sa ľudí ďalej od pracoviska, predstavuje pre zamestnávateľov nielen ekonomické úspory, ale tiež príležitosť ako podstatne rozšíriť svoj okruh vhodných kandidátov. 

Zdroje:

[1] Nicole Friedman (3.11.2022) Home buyers are moving farther away than ever before. https://www.wsj.com/articles/home-buyers-are-moving-farther-away-than-ever-before
[2] Remote Lab & Future Place Leadership: Elise Perrault, Jenny Sandström, Maria Svensson Wiklander, Marcus Andersson, Nolwenn Lecompte (jún,2021)
REMOTE WORK & NEW RELOCATION PATTERNS IN A POST-COVID WORLD. https://futureplaceleadership.com/wp-content/uploads/2021/06/The-Remote-Lab-FPL-Moving-patterns-1.pdf
[3] Mario Hudák (30.9.2021) Dedina alebo mesto? Sťahovanie na vidiek na východe naberá na sile. https://www.kosiceonline.sk/dedina-alebo-mesto-stahovania-na-vidiek-na-vychode-nabera-na-sile

Najnovšie články