Malý pohľad do priestorov spoločnosti EXTEC
Vlčie hrdlo 90, Bratislava

Pozície obsadzuje personálno-poradenská spoločnosť:

Synerta Personnel s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava

www.SynertaPersonnel.com