Týmto poskytujem súhlas na použitie osobných údajov Prevádzkovateľovi (Synerta Personnel s.r.o.) v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.